ساعت کار: از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 الی 17

شرایط عضویت در اتاق بازرگانی

26 خرداد 1403

شرایط عضویت در اتاق بازرگانی

روفق ماده 1 آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1374 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران ، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی ، صنعتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت ها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط ذیل به عضویت اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن درآیند.

 • اشخاص حقیقی

1.داشتن حداقل 23 سال شمسی
2.داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول
3.ارائه مدارکی از قبیل مجوز تاسیس و بهره برداری، پروانه کسب ،سند مالکیت ، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدمات وابسته ، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور
4.تایید صلاحیت اخلاقی-تجربی-مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3 سال سابقه یا تایید 2 نفر از اعضاء هیات نمایندگان اتاق ذیربط
5.امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2 آیین نامه
6.گواهی نداشتن سوء پیشینه
7.گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ( در ادامه راجع به این بند بیشتر توضیح خواهیم داد)
8.داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9.دو قطعه عکس تمام رخ شش در چهار جدید
10.تصویر شناسنامه
11.پرداخت حق عضویت

 • اشخاص حقوقی

1.کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند،بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رییس هیات مدیره صادر خواهد شد.
2.گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/1، 1/1/2 و 1/1/6 باشد و تعهد نامه موضوع ماده 2 آیین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
3.گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط
4.تصویر شناسنامه گیرنده کارت
5.تصویر مدرک تاسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی
6.پرداخت حق عضویت
تبصره 1 - اشخاص حقوقی که در شهرستان ها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنماید.
تبصره 2 – اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند ، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

 • امضا ذیل تعهد نامه

به موجب ماده 2 آیین نامه ، کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهد نامه ذیل را امضاء نمایند.
بسمه تعالی
تعهد نامه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
اینجانب ...................( شخص حقیقی یا حقوقی ) متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ..........بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم.
1.شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت  و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با آن را دارا هستم.
2.در اشتغال به فعالیت های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمان ها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.
3.در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب به وجود آید ، نهایت کوشش را خواهم نمود.
4. از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.
5.مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور ان بکار خواهم بست.
6.در صورت تخلف از مفاد این تعهد نامه ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه می شود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.
امضاء و مهر

 • عضویت اتاق بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت تجاری

دفتر ثبت تجاری اصولاَ دفتری است به منظور درج اسامی تجار - اعم از اینکه شخص طبیعی یا حقوقی باشد- و اطلاعاتی از سازمان و وضع آن ها.
ثبت اطلاعات مربوطه در دفتر مزبور عمل اداری است و اداره ثبت هیچ گونه رسیدگی و تحقیقی راجع به صحت و سقم اظهاراتی که از طرف تاجر می شود به عمل نمی آورد.بنابراین طریقه ثبت " اعلامی " است و اداره ثبت به هیچ وجه نمی تواند اعتبار اطلاعات مزبور را تایید کند.
عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است .طبق ماده 16 قانون تجارت:
" در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه ی جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند".
محل ثبت در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها ادارات ثبت می باشند.در اداره ثبت دفتری به عنوان ثبت تجارتی تهیه شده است که دادستان محل یا نماینده او آن را شماره گذاری کرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور می کند.مجموع عده صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ قید می گردد.
برای ثبت در دفتر تجاری باید اظهارنامه ای در 3 نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است تنظیم و به دفتر ثبت تجارتی تسلیم شود.
طبق ماده 6 آیین نامه در اظهارنامه باید نکات زیر به ترتیبی که شماره گذاری شده نوشته شود:

 • نام شخصی و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت
 • تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن
 • تابعیت اصلی و تابعیت فعلی در صورتی که تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد.تاریخ و طرز تحصیل تابعیت قانونی باید قید شود.
 • تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ( اگر اظهارنامه تبعه خارجی باشد).
 • محل اقامت شخصی ، محل تجارتخانه یا بنگاه ( نشانی کامل ) ، محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن
 • میزان سرمایه در شرکت های تجاری
 • شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب مواد 6 و 12 قانون تجارت
 • شماره تلفن ، عنوان تلگرافی ، کتاب رمز تجارتی ( اگر داشته باشند )
 • رشته تجارت ( تجارت داخلی یا تجارت خارجی یا هر دو )
 • قید شماره ثبت علائم تجاری ( چنانچه داشته باشند).

تبصره 1- در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاهی که به تجارت خارجی اشتغال دارد باید تعیین شود که وارد کننده است یا صادر کننده یا حق العمل کار یا هر سه و حتی الامکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا وارد می نماید باید معین گردد.
تبصره 2- در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاهی که منحصراَ به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاَ مورد معامله می باشد تعیین شود.
طبق ماده 7 آیین نامه ، متصدی دفتر ثبت تجارتی مکلف است مفاد اظهارنامه را در ظرف ده روز خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه مزبور ثبت شده است امضاء و مهر نموده و به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت اقتصادی ارسال دارد.اظهارنامه ای که به این طریق ثبت آن در دفتر ثبت تجارتی تصدیق شده است به منزله تصدیق ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی است.

 • تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت

وفق ماده 3 آیین نامه ، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد ، مگر در مواردی که شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
مدت اعتبار کارت عضویت 1 سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت ، قابل تمدید خواهد بود.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"

وفق ماده 1 آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1374 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران ، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی ، صنعتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت ها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط ذیل به عضویت اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن درآیند.

 • اشخاص حقیقی

1.داشتن حداقل 23 سال شمسی
2.داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول
3.ارائه مدارکی از قبیل مجوز تاسیس و بهره برداری، پروانه کسب ،سند مالکیت ، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدمات وابسته ، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور
4.تایید صلاحیت اخلاقی-تجربی-مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3 سال سابقه یا تایید 2 نفر از اعضاء هیات نمایندگان اتاق ذیربط
5.امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2 آیین نامه
6.گواهی نداشتن سوء پیشینه
7.گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ( در ادامه راجع به این بند بیشتر توضیح خواهیم داد)
8.داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9.دو قطعه عکس تمام رخ شش در چهار جدید
10.تصویر شناسنامه
11.پرداخت حق عضویت

 • اشخاص حقوقی

1.کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند،بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رییس هیات مدیره صادر خواهد شد.
2.گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/1، 1/1/2 و 1/1/6 باشد و تعهد نامه موضوع ماده 2 آیین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
3.گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط
4.تصویر شناسنامه گیرنده کارت
5.تصویر مدرک تاسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی
6.پرداخت حق عضویت
تبصره 1 - اشخاص حقوقی که در شهرستان ها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنماید.
تبصره 2 – اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند ، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

 • امضا ذیل تعهد نامه

به موجب ماده 2 آیین نامه ، کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهد نامه ذیل را امضاء نمایند.
بسمه تعالی
تعهد نامه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
اینجانب ...................( شخص حقیقی یا حقوقی ) متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ..........بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم.
1.شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت  و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با آن را دارا هستم.
2.در اشتغال به فعالیت های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمان ها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.
3.در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب به وجود آید ، نهایت کوشش را خواهم نمود.
4. از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.
5.مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور ان بکار خواهم بست.
6.در صورت تخلف از مفاد این تعهد نامه ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه می شود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.
امضاء و مهر

 • عضویت اتاق بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت تجاری

دفتر ثبت تجاری اصولاَ دفتری است به منظور درج اسامی تجار - اعم از اینکه شخص طبیعی یا حقوقی باشد- و اطلاعاتی از سازمان و وضع آن ها.
ثبت اطلاعات مربوطه در دفتر مزبور عمل اداری است و اداره ثبت هیچ گونه رسیدگی و تحقیقی راجع به صحت و سقم اظهاراتی که از طرف تاجر می شود به عمل نمی آورد.بنابراین طریقه ثبت " اعلامی " است و اداره ثبت به هیچ وجه نمی تواند اعتبار اطلاعات مزبور را تایید کند.
عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است .طبق ماده 16 قانون تجارت:
" در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه ی جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند".
محل ثبت در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها ادارات ثبت می باشند.در اداره ثبت دفتری به عنوان ثبت تجارتی تهیه شده است که دادستان محل یا نماینده او آن را شماره گذاری کرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور می کند.مجموع عده صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ قید می گردد.
برای ثبت در دفتر تجاری باید اظهارنامه ای در 3 نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است تنظیم و به دفتر ثبت تجارتی تسلیم شود.
طبق ماده 6 آیین نامه در اظهارنامه باید نکات زیر به ترتیبی که شماره گذاری شده نوشته شود:

 • نام شخصی و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت
 • تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن
 • تابعیت اصلی و تابعیت فعلی در صورتی که تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد.تاریخ و طرز تحصیل تابعیت قانونی باید قید شود.
 • تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ( اگر اظهارنامه تبعه خارجی باشد).
 • محل اقامت شخصی ، محل تجارتخانه یا بنگاه ( نشانی کامل ) ، محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن
 • میزان سرمایه در شرکت های تجاری
 • شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب مواد 6 و 12 قانون تجارت
 • شماره تلفن ، عنوان تلگرافی ، کتاب رمز تجارتی ( اگر داشته باشند )
 • رشته تجارت ( تجارت داخلی یا تجارت خارجی یا هر دو )
 • قید شماره ثبت علائم تجاری ( چنانچه داشته باشند).

تبصره 1- در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاهی که به تجارت خارجی اشتغال دارد باید تعیین شود که وارد کننده است یا صادر کننده یا حق العمل کار یا هر سه و حتی الامکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا وارد می نماید باید معین گردد.
تبصره 2- در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاهی که منحصراَ به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاَ مورد معامله می باشد تعیین شود.
طبق ماده 7 آیین نامه ، متصدی دفتر ثبت تجارتی مکلف است مفاد اظهارنامه را در ظرف ده روز خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه مزبور ثبت شده است امضاء و مهر نموده و به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت اقتصادی ارسال دارد.اظهارنامه ای که به این طریق ثبت آن در دفتر ثبت تجارتی تصدیق شده است به منزله تصدیق ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی است.

 • تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت

وفق ماده 3 آیین نامه ، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد ، مگر در مواردی که شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
مدت اعتبار کارت عضویت 1 سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت ، قابل تمدید خواهد بود.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"